J. M. Barrie
Es neesmu pietiekami jauns, lai visu zinātu.